Reklamációs ügyintézés

Panasztételi eljárás

Cím az áru visszaküldésére/cseréjére:

1. Reklamálni csak olyan terméket lehet, ami az eladótól volt vásárolva és ami a vásárló tulajdonában van.

2. Ha a tulajdonjog még nem szállt át az eladóról a vásárolóra, akkor a vásárló az érvényben lévő jogi előírások értelmében a reklamációt csak azután érvényesítheti, ha már kifizette a teljes vételárat, tehát azután, hogy a tulajdonjog a vásárlóra szállt az általános üzleti feltételek értelmében.

3. Ha a várásló fogyasztó (természetes személy, aki nem a vállalkozása, munkaköre vagy hivatása nevében jár el), akkor az összes kínált árura 24 hónapos garanciát nyújtunk, hacsak a terméknél nincs feltüntetve másként és a Szlovák Köztársaság Fogyasztóvédelmi törvénye és Polgári Törvénykönyve előírásai szerint járunk el. Ha a vásárló nem fogyasztó, akkor a Szlovák Köztársaság Kereskedelmi Törvénykönyve előírásai alapján járunk el és a jótállási idő 1 év. A jótállási idő akkor kezd telni, amikor a vásárló átveszi az árut a futárszolgálattól vagy ha egyenesen az eladótól veszi át, akkor az átvétel napjával.

4. A vásárló köteles a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles benyújtani a reklamációt.

5. A hibákért való felelősség nem vonatkozik a következő használatból eredő hibákra:

  • a hibát a vásárló által okozott mechanikai károsodás okozta,
  • a termék nem rendeltetésszerű használata a használati utasításban megadottól eltérő módon,
  • a termék olyan körülmények közötti használata, melyek páratartalmukkal, kémiai és mechanikai hatásaival nem felelnek meg az áru természetes környezetének,
  • az áru ápolásának és karbantartásának elhanyagolása,
  • a termék károsítása túlterheléssel,
  • az áru használata a dokumentációban, az általános elvekben, a technikai normákban vagy a biztonsági előírásokban feltüntetett feltételekkel ellentétesen, vagy a jótállási feltételek megsértése.

6. A természeti katasztrófákból eredő hibák szintén ki vannak zárva a hibákért való felelősség alól.

7. A hibákért való felelősség továbbá nem vonatkozik a termék (vagy annak részeinek) szokásos, a használat általi elhasználódására. A rövidebb élettartamot tehát nem lehet károsodásnak tekinteni és nem reklamálható.

8. A reklamált árut a lent feltüntetett címre kell visszaküldeni, ám nem utánvétellel, de akár személyesen is leadható a kapcsolattartó címen. Az árut megfelelően be kell csomagolni, hogy a szállítás közben ne károsodon, ajánljuk, hogy az árut ajánlott, esetleg biztosított küldeményként küldje el. Az áruhoz csatolni kell a vásárlást igazoló okmányt (számlát) és javasoljuk csatolni a kitöltött reklamációs ívet. A reklamációt kizárólag írásban lehet elküldeni (nem e-mailben).

9. Az eladó visszaigazolja a reklamáció beérkezést és a vásárlónak megfelelő formájú igazolást állít ki az áru reklamációjáról. A reklamáció benyújtásának napja az a nap, amikor a reklamáció kézbesítve van az eladónak. Ha a visszaigazolást nem lehet azonnal kézbesíteni, akkor haladéktalanul kézbesíteni kell, legkésőbb azonban együtt a reklamáció elintézésével. A reklamáció elintézéséről szóló igazolás írásban lesz elküldve.

10. Az eladó azonnal köteles meghatározni a reklamáció elintézését, összetettebb esetekben a reklamáció benyújtásától számított 3 napon belül. Indokolt esetekben, főleg, ha az áru összetett technikai értékelésre van szükség, akkor legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül. A reklamáció elintézésének módja meghatározása után az eladó azonnal intézi, indokolt esetben a reklamációt később is elintézheti. A reklamáció elintézésének ideje azonban nem lehet hosszabb, mint a reklamáció benyújtásától számított 30 nap. A 30 napos határidő lejárta után a vásárlónak joga van visszalépni a vételi szerződéstől és vissza lesz neki fizetve az áru teljes vételára vagy jogában áll az áru cseréje egy újra.

11. A vásárló jogai a reklamáció benyújtásakor a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 622. és 623.§-a értelmében:

  • az elhárított hiba esetén a vásárlónak jogában áll, hogy az elhárítás díjmentes legyen, időben és rendesen történjen meg. Az eladó a hibát haladéktalanul köteles elhárítani. A hiba elhárításának módjáról az eladó dönt. A vásárló a hiba elhárítása helyett (javítás) kérheti az áru cseréjét, vagy ha a hiba csak az áru egy részét érinti, akkor a hibás rész cseréjét, ha ezzel az eladónak nem keletkeznek indokolatlan kiadásai, tekintettel az áru árára vagy a hiba súlyosságára. Az eladó mindig dönthet úgy, hogy a javítás helyett az árut hibátlanra cseréli, ha ezzel nem okoz a vásárlónak komolyabb nehézségeket,
  • a javíthatatlan hiba esetében, ami megakadályozza, hogy az adott terméket rendeltetésszerűen lehessen használni, a vásárlónak jogában áll kérni az áru cseréjét vagy visszaléphet a vételi szerződéstől (pénzvisszatérítés). Ugyanezek a jogok illetik a vásárlót akkor is, ha ugyan a hibák javíthatók, ám a vásárló a javítás után folyamatosan visszatérő meghibásodás vagy több meghibásodás miatt nem tudja a terméket használni. Ha egyéb javíthatatlan hibáról van szók akkor a vásárlónak jogában áll árkedvezményt kapni,
  • a reklamáció elintézettnek tekintett, ha a reklamált áru átadása, cseréje megtörténik vagy az eladó visszafizeti a vételárat, az áru átvételéről szóló írásos felszólítással vagy a reklamáció elutasításának indoklásával.

12. Azt, hogy az áru vagy a csomagolás nem károsodott (az áruátvételi utasítások alapján) a küldeményt átvételekor kell ellenőrizni, mivel az áru szállítás közben károsodhat, ezért azt javasoljuk a vásárlónak, hogy csomagolja ki a küldeményt és nézze át még a futár jelenlétében. A vásárló az aláírásával kijelenti, hogy a csomagolás sértetlen volt.

13. A vásárlónak azután van joga élni a hibás áru reklamációval, ha élt a jogával és kérte az eladót a hiba javítására, és függetlenül az eredménytől újfent nem jogosult ugyanannak a hibának a reklamálására.

14. A panasztételi eljárás az általános üzleti feltételek szerves részét képezi. Az eladó fenntartja a jogot azok módosítására, a vásárló előzetes figyelmeztetése nélkül is.